“ ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน และการให้ นำพาชีวิตสู่ความสุข และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ”


    สถาบันของเราก่อเกิดขึ้นมาด้วยความรัก มุ่งมั่นสร้างสรรสังคมด้วยความรัก และความปรารถนาดีเน้นให้ทุกคนใช้ความรักเป็นตัวนำทางสู่ความสำเร็จในชีวิตร่วมกัน และที่สำคัญที่สุดเราจะเป็นศูนย์กลางให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความรักและความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนได้มีเพื่อนใหม่ ที่รักและสนใจในแนวทางเดียวกันมาร่วมเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน โดยต่างแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน รักกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูล และดูแลกันจนกว่าจะถึงวัน
แห่งความสำเร็จที่เปี่ยมสุขในชีวิตกันทุกคน ถ้าสถาบันแห่งความรักและความปรารถนาดี ในนาม “สถาบันส่งเสริมธุรกิจและการลงทุน วี อาร์ มิลเลี่ยนแนร์ (WMI)”แห่งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และเศรษฐกิจของชาติ ช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และช่วยให้ผู้คนอีกมากมาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขเพิ่มพูนขึ้นได้จริง ผมใคร่ขอฝากทุกท่านช่วยกันดูแล และสนับสนุนให้สถาบัน WMI อันเป็นที่รักของพวกเราอยู่ได้อย่างมั่นคงยาวนานตลอดไป และได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชน และประเทศชาติสืบไป......

ณัฐภพ ศิริวงษ์
ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันส่งเสริมธุรกิจและการลงทุน วี อาร์ มิลเลี่ยนแนร์ (WMI)