“เมื่อเราพบว่าประสบการณ์ และความรู้ของคนทุกคนมีคุณค่าอย่างยิ่ง
ไม่ควรสูญหายไปจากโลกนี้พร้อมกับความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตมนุษย์”

 

ดังนั้น.........ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ...........................
    “สถาบันส่งเสริมธุรกิจและการลงทุน วี อาร์ มิลเลี่ยนแนร์ หรือในชื่อย่อว่า WMI” สถาบันที่จะเปิดโอกาสให้กับคนทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์อันมีค่า และความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชีวิตและร่วมกันถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จากชีวิตจริงให้กับผู้อื่นเพื่อเปิดภูมิความรู้ของกันและกัน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

    ความรู้และประสบการณ์ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพต่างๆ และการดำรงชีวิตในภาวะปัจจุบันความได้เปรียบเสียเปรียบในการทำธุรกิจการงานต่างๆ หรือ แม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ทั้งสิ้น ไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใคร....ทำอะไร....อยู่ที่ไหน....อายุเท่าไหร่....จบการศึกษาในระดับใดก็ตามหากคุณยังจำเป็นต้องดำรงชีวิตอยู่บนสังคมโลกนี้ต่อไป คุณควรเติมความรู้ และประสบการณ์ให้กับชีวิตคุณ และคนที่คุณ
รักและห่วงใยให้เต็มที่  เพื่อให้คุณและเขามีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดไป


    และวันนี้......ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือของบริษัท มหาเศรษฐี 88 จำกัด และกลุ่มผู้มีอุดมการณ์ แนวคิดเดียวกัน จึงรวมตัวกันก่อตั้ง สถาบันส่งเสริมธุรกิจและการลงทุน วี อาร์ มิลเลียนแนร์ (WMI) ขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในแบบฉบับของตนเอง โดยปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากองค์กรต่างๆที่แอบแฝงเข้ามาโดยสิ้นเชิง


    ด้วยความรักและปรารถนาดีที่มีต่อผู้คนทุกคนด้วยความจริงใจ...............เรา “สถาบันส่งเสริมธุรกิจและการลงทุน วี อาร์ มิลเลียนแนร์” พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับทุกผู้คนในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถระหว่างกันเพื่อร่วมกันสร้างสรรชีวิต และธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และก้าวหน้า สู่ความสำเร็จที่แท้จริงด้วยกันตลอดไป.........